مسابقات قايقراني قهرماني کشور زير 21 سال
12الي 14 آبانماه98
بوشهر
عکاس: عماد فقيه نژاد

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه