هندبال
زنان
لیگ برتر
ارشیا شید طرقبه شاندیز
مشهد
شهید شاملی کازرون
سالن شهید بهشتی مشهد
برد شهید شاملی 20
باخت ارشیا شید 13
Handball
Women sports
Mashhad
Kazeroon
Fars
Iran

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه