مساوی در این مسابقه، قهرمانی تیم اشتاد سازه در فصل 98 را مسجل کرد.

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه