آلبوم دیدار تیم‌های سپاهان هلالی1-1-گسار جبری (29مهر ماه 1400)