آلبوم بازی جوانان شاهین بوشهر 1 – 1 جوانان مس کرمان